Magyar
English
05. Февруари, 2023.

Често задавани въпроси

Отговори на често задавани въпроси - Panasonic (FAQ)


Panasonic система за пожароизвестяване


 • Как можем да предпазим датчика от влагата и водата, идваща от тавана?

  • Можем да инсталираме специалнa Panasonic капачка, която изолира и предпазва датчика


 • Има ли ръководство за инсталиране на системата за пожароизвестяване Panasonic

  • Моля, погледнете секцията за сваляне на файлове, тук (за сега само на Английски език)

 • Трябва ли да използваме рутер в LON системата

  • До 6 EBL системи не е необходимо, но при повече, тогава да.

 • Защо нямаме датчик за повишение на нивото.
  • Датчиците 3308 и 3316 могат д абъдат препрограмирани: A1, A2S или BS – дори и управляване от времеви канал – А1 е еквивалентен на повишение на температурата с повече от 4°C в минута
 • Може ли системата да се управлява дистанционно?
  • Да, с помощта на уеб сървър.
Panasonic luxlift:


 • Как мога да поддържам luxlift?

  • Това става по следния начин: един път в годината се спуска и се вдига. Това е всичко.


 • Мога ли да използвам luxlift на открито?

  • Не, защото максималнот ниво на защита, което можем да осигурим е IP54


 • Мога ли да го използвам за светлинно шоу?

  • Не, защото светлинните източници могат да бъдат включени само в горна позиция. Luxlift е предназначенединствено за поддържащи работи.


 • Мога ли да движа релсата с повече от един luxlift?

  • Не, защото устройствата не се движат синхронно.