Magyar
English
05. Февруари, 2023.

История на компанията

НТМ България ООД е създадена през 2006 година като част от групата HTM, която е създадена в началото на деветдесетте години. Нашите основни дейности са останали непроменени от самото начало: продажба на продукти, системи и услуги в областта на телекомуникациите, охраната и сигурността.


Групата HTM, стартирала само с няколко служители, успя да се утвърди като доминиращ участник на пазара в Унгария, Украйна и България, разполагащ с екип от 60 човека.


Членовете на групата са:


  • PanInstall Kft.

  • HTM Holding Kft.

  • HTM Magyarország Kft.

  • НТМ България ООД


Наред с нашата основна дейност в областта на услугите по внедряване на телекомуникационни системи, ние имаме договорни отношения с водещи компании за продажби, инсталации и поддръжка на системи за сигурност. С най-голямо значение между тях е Panasonic Electric Works Europe AG и по-специално следните продукти:Пожароизвестителна система (EBL512) –и luxlift – система за поддръжка на осветления.


Основния приоритет на НТМ, това към което непрекъснато се стремим, е постигането на наи-високо качество на нашите услуги. От 2003 г. HTM Magyarország има сертифицирана система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2000.

Стабилните финансови позции на групата предопределят непрекъснатото развитие и създават основа, върху която да се изградят дългосрочни професионални контакти с нашите партьори.


Проблемите по поддръжка и смяна на лампите на трудно достъпни места се изпълнява лесно чрез натискане или завъртане на бутон чрез решението на Panasonic Luxlift.
Галерия