Magyar
English
18. Септември, 2021.

Телекомуникации

Групата HTM взима активно участие във внедряването на национални и местни Телекомуникационни мрежи базирани на различни преносни технологии включващи оптични, безжични и медни кабелни линии.

Във връзка с тази дейност компанията предлага инсталации, конфигуриране и пускане в експлоатация и поддръжка на:

  • радиорелейни системи (ERICSSON, NOKIA, NEC, etc.);

  • GSM/UMTS системи (NOKIA, ERICSSON, NORTEL, HUAWEI);

  • Възлово мрежово оборудване (SDH, PDH, MAN, IP/MPLS - NOKIA, NORTEL, TELLABS, ALCATEL, CISCO, и др.)

  • Вътрешни инсталации на оптични и медни LAN (структурно окабеляване).

Ние сме способни да предоставим цялостно услугите по включване на абонатни крайни точки, свързани към опорната мрежа – от планирането до изграждането и пускането в експлоатация, както и поддръжка на инсталираното оборудване.

Нашите експерти са със значителен опит и рутина в телекомуникационното мрежово планиране, инсталиране, поддръжка и в решаването на технически проблеми, с което HTM може да осигури на своите партньори и клиенти бързи и надеждни услуги от най-висок стандарт.

Ние имаме стабилни и добре изградени, подплатени с рамкови договори, връзки с доставчици на инсталационни материали и аксесоари. Нашите клиенти печелят от оптимизираното съотношение цена/стойност не само на услугите, но и на доставяните инсталационни материали (ракове, кабинети, захранващи устройства, кабели, разпределителни рамки и др.).

Галерия