Magyar
English
06. Август, 2020.

Референции

Alcatel Hungary Kft:
 • Инсталации на ADM оборудване, производство на специални кабели

Ericsson:

 • Придобиване и осигуряване на достъп до обекти, проектиране с разрешителни на UMTS обекти;

 • Въвеждане на EDGE тип оборудване в експлоатация

 • Инсталация на NodeB оборудване

Huawei:

 • Инсталация на NodeB оборудване


Invitel (PanTel) Rt:

 • Инсталации на ADM оборудване ;

 • Инсталация на клиентски устройства радиорелейни връзки;

 • Инфраструктурни проекти по внедряване на нови системи;

 • Поддръжка и решаване на специфични проблеми с време на реакциа 2 часа и национално покритие;

 • Интегриране на системи за сигурност;


Nokia:

 • Въвеждане на EDGE тип оборудване в експлоатация в Унгария

 • SWAP 2G в мрежата на Вивател, България

 • Инсталации на нови 2G, 3G базови станции и мрежови елементи в мрежата на Вивател, България


Nortel Networks:

 • Инсталиране на системни елементи в GSM мрежи - BSC, TCU, (GPRS), BTS;

 • Инсталиране на системни елементи в UMTS– SGSN, GGSN;


Pannon Rt:

 • Инсталиране на радиорелейни системи за пренос на GSM базови станции – под ключ;

 • Инсталиране на АФС (Антенно-фидерни системи);

 • Подготтовка и инсталация на устройства на Tellabs;


Tellabs OY:

 • Инсталация и внедряване на IP-MPLS рутери;

 • Инсталация на SDH/PDH MartisDXX оборудване;


T-Mobil Magyarország Rt:

 • Инсталация на GSM базови станции и радиорелейни системи;

 • Инсталации и внедряване на IP-MPLS оборудване;


Vodafone Rt:

 • Инсталации и конфигуриране на Tellabs Martis и IP-MPLS оборудване;

 • Инсталации на GSM базови станции и радиорелейни системи.


Забележка: Всички референции са изредени по азбучен ред.


Галерия