Magyar
English
05. Февруари, 2023.

 
 
2008-11-03  
След успешното завършване на SWAP 2G проекта във Вивател, HTM България започна инсталации на цифрови радио-релейни системи 9500 MXC в мрежата на БТК Вивател като подизпълнител на Alcatel - Lucent.
 
2008-10-29  
Във връзка с развитието на преносна мрежа за 3G в Полша, HTM получи поръчка от Ericsson за инсталационни услуги.
 
2008-10-01  
HTM e избрана за инсталатор на IP/MPLS опорна мрежа на Orange, Молдова във връзка с развитието на 3G мрежата
 
2008-06-11  
HTM Унгария получи поръчка от Vodafone за изграждане на 2G базови станции през периода 2008-2009.
 
2008-06-10  
HTM Унгария подписа договор с Magyar Telecom, за да работи по внедряването на технологии за пренос и други телекомуникационни технологии в мрeжата T Mobile.
 
2008-05-21  
HTM e избрана от Alcatel - Lucent да участва в SWAP 2G проекта на Вивател в Северна България.
 
2008-06-02  
HTM е избрана от Мобилтел за изпълнител на дейности по инсталиране на базови станции на територията на България.
 
 
Ново предизикателство пред НТМ: Nokia България кани НТМ да се присъедини към проекта за изграждането на 2G и 3G мрежи в България.
 
 
Основано е НТМ България ООД. Целта на създаването на фирмата е изграждането на стабилно корпоративно присъствие на HTM в Югоизточна Европа.
 
 
 
 

Драги посетители!

Надяваме се информацията за услугите ни свързани  с  внедряване на   телекомуникационно оборудване и системи за сигурност и безопасност да задоволи Вашия интерес.  Със специалното luxlift оборудване, ние предлагаме специални услуги на наистина високи места!